Renewable Energy

KARBON (CO2) AYAK İZİ

Royal Group Hotels bünyesinde yer alan otellerin karbon (C02) ayak izi yıllık olarak hesaplanmaktadır.

Otellerde tüketilen elektriği karşılamak amacıyla yapılan yeni yatırımlarla, tesislerin sera gazı emisyonlarını azaltmak ve üretilen fazla elektrik ile de diğer tüketicilerin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Sera Gazı Emisyonları (tCO2)
2022 2023
ROYAL WINGS HOTEL 3.275,91 3.643,47
ROYAL TAJ MAHAL HOTEL 2.276,34 2.779,33

Royal Group Hotels bünyesinde yer alan 3 adet yenilebilir enerji santrali ile, kendi elektrik tüketiminden 20 katından fazla yenilebilir enerji üretmekte ve yılda 100.000,00 tondan fazla sera gazı azaltımı yapmaktadır. Sağlanan sera gazı azaltımı yaklaşık 250 bin ağacın* tuttuğu karbondioksite eşdeğer bir emisyon azaltımı sağlamaktadır.

Santrallerde üretilen yıllık 156 bin MWh yenilenebilir enerji, yılda yaklaşık 50 bin** kişinin tükettiği elektriğin sıfır emisyonlu olarak üretilmesine ve 15 bin kişinin bir yılda neden olduğu tümsera gazı emisyonuna eşdeğer bir azaltım yapmaktadır.

Yıllık Üretim (MWh) Yıllık Azaltım (tCO2) Sertifikalandırma Standardı
SERTAVUL RES 101.966,00 66,091 Gold Standard
ALİBEYHÖYÜĞÜ GES 36.000,00 23,334 Global Carbon Council
ROYAL GES 18.260,00 11,847 -
TOPLAM 156.226,00 101.272,00

*25 cm çapında bir kızılçam ağacının biyokütlesi (bitkisel kütlesi) 220 kg'dir ve bu ağaç 25 cm çapına ulaşana kadar 220 kg x 0,51 (ağacın karbon konsantrasyonu) = 112,2 kg karbonu atmosferden alır. Bu da 112,2 x (44/12) (karbonu karbondioksite çevirme katsayısı) = 411,4 kg karbondioksit (CO2)'e eşdeğerdir. (https://www.egeorman.org.tr/hesaplayicilar/karbon-ayakizi/)

** TEİAŞ Elektrik Üretim /Tüketim İstatistikleri